O nas

Ekocube jest firmą projektującą i realizującą przyjazne środowisku rozwiązania technologiczne dla przemysłu, spółek komunalnych i jednostek samorządu terytorialnego.

Oferujemy kompleksowe usługi od koncepcji ekonomiczno-technicznych, studiów wykonalności poprzez przygotowanie dokumentacji projektu, aż do budowy obiektów pod klucz.

Ecokube tworzy grupa doświadczonych inżynierów z wielu branż.  Przez kilkanaście lat działalności zespół ten zrealizował ponad 60 projektów inwestycyjnych dla klientów w całej Polsce i za granicą.


Przemysłowe oczyszczalnie ścieków

Kontenerowa podczyszczalnia ścieków

Oferujemy wiodące na świecie technologie oczyszczania ścieków przemysłowych. Starannie dobrane rozwiązania umożliwiają osiągnięcie niskich kosztów obsługi i efektów oczyszczania spełniających wszystkie  krajowe i europejskie normy.

Systemy kogeneracyjne

Kogenerator

Projektujemy i dostarczamy systemy kogeneracyjne zapewniające autonomię dostaw energii elektrycznej i cieplnej dla oczyszczalni ścieków, szpitali, basenów, szkół, hoteli i innych budynków publicznych.  

                                 


Komunalne oczyszczalnie ścieków

Proponujemy elastyczne i oszczędne rozwiązania, uwzględniające zmieniające się ilości i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni komunalnych.

Usługi projektowe i finansowanie inwestycji

Projekt instalacji kogeneracji

Dostarczamy koncepcje i projekty uwzględniające indywidualne potrzeby klienta oraz zapewniające spójność z wymaganiami dotacji unijnych. Mamy również doświadczenie w realizacji zadań typu "zaprojektuj i wybuduj" 


Ecokube sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000230517

NIP: 7251892815

Kapitał zakładowy: 71.500 zł